Vi udfører

 

Kloak arbejder :

 • TV- Inspektion
 • Forsikringsskader
 • Rør og brøndskader
 • Omfangsdræn
 • Pumpebrønde
 • Spildevandsløsninger
 • Septiktanke
 • Fedt udskillere

 

Brolægnings arbejder:

 • Chausse’ belægninger
 • Brostensbelægninger
 • Sandstensbelægninger
 • Alle former for beton sten og flise belægninger
 • Klinke belægninger
 • Støttemure
 • Granit flise belægninger

 

Gartner arbejder:

 • Design og udførelse af din drømmehave – og lev, og tilplantning af krukker og plantekasser.
 • Beskærings opgaver
 • Træ fældninger
 • Rydning og flytning af træer og buske
 • Levering og plantning af alt i buske og træer
 • Stauder og prydgræsser leveres efter ønske
 • Vi leverer og opsætter alle former for hegn og stakitter ud fra deres ønsker og behov
 • Græsplæner etableres og renoveres kun i forbindelse med andet arbejde
 • Snerydnings arbejder samt saltning.

 

Lev, og etabl, af carporte – sandkasser – Sti og trappe rep. – Asfalt rep. Renovering og opretning af eks, belægninger – Montage af by inventar: Skraldestativer –cykelstativer – Borde og bænke etc.

 

Entreprenør opgaver:

 • Drænings arbejder
 • Fundaments udgravninger
 • Alt i Rydnings arbejder
 • Grund planeringer
 • Byggegrunds modning