TV-INSPEKTION AF KLOAK OG KLOAKSERVICE

Vi udfører TV-inspektion af kloak og anden kloakservice i København og Nordsjælland

Har kloakken været stoppet 2 – 3 gange inden for kort tid, er der stor sandsynlighed for, at der er sætningsskader, forskudte samlinger eller rør brud, og har de et træ i nærheden kan det være rødder i systemet.

Alt dette kan ses på en TV – Inspektion.

Anlægsgartner og Aut. Kloakmester Frank Pedersen anvender professionelt udstyr, hvor kameraet skubbes ind i ellers utilgængelige kloakrørs konstruktioner, så der hurtigt opnås en lokalisering af skaden. TV-inspektionen optages og leveres til Forsikringsselskabet på en Mail/USB ,Når der er tale om Forsikringsskader, er vi et godt valg, da vi tager hånd om hele entreprisen Fra start til slut, Vi graver op og reparerer skaden, og genetablerer det omkring liggende areal.
Kontakt os via formularen eller ring, hvis du har et arbejde som du skal have udført.

TV – Inspektion :

  • Kloakrensning af rørene ved højtryksspuling.
  • TV – Inspektion / Fejl søgning
  • Skades rapport.
  • Renoverings plan, samt pris på projektet.
  • Kontakt til Forsikringsselskabet med alle informationer på økonomi, skades omfang og reparationstid.