Snerydning

Giv dine kunder mulighed for at kunne benytte jeres parkeringsplads, uden at risikere at de enten undlader at komme på besøg eller, endnu værre glider og kommer til skade.Spar dig selv og dine medarbejdere for at skulle møde før normal arbejdstid, for at rydde parkeringspladsen for sne og is.Vi løser alle opgaver med pasning af ude arealer hele året rundt – og sørger også for snerydning og glatførebekæmpelse i vintermånederne. 

Det siger loven om snerydning

For private grundejere vil reglerne ofte være,

– at sne skal ryddes snarest muligt efter snefald,

– at der træffes foranstaltninger mod glat føre, ved snarest muligt efter førets indtræden at gruse eller på anden måde sikre, at færdselsarealet ikke er glat.

 

Sådan er retspraksis

Efter lovens ord skal der altså ryddes med det samme. Heldigvis tolker domstolene ikke loven helt så firkantet. Retspraksis på området har givet en ca. tidsramme, inden for hvilken, man alt efter forholdene kan forvente, at grundejeren har ryddet og foretaget glatførebekæmpelse.

 

Sædvanligvis vil tidsrammen være kl. 7 morgen (søndage kl. 8) til kl. 22 aften, men forskellige forhold kan dog ændre denne tidsramme.

 

F.eks. ved biografer og restauranter, hvor der færdes mange mennesker efter kl. 22.00. Her skal ejerne gruse og salte også efter dette tidspunkt, ligesom der ved institutioner, der åbner før kl. 7 morgen, selvfølgelig bør være foretaget glatførebekæmpelse