KLOAK ETABLERING OG RENOVERING

Hos Aut. Kloakmester Frank Pedersen udfører vi, opgravning og reparation af skadede, nedslidte og defekte kloaksystemer.

Samt Blandt andet:

 • Kloak etablering og renovering
 • Hos Aut.Kloakmester Frank Pedersen udfører vi, opgravning og reparation af skadede, nedslidte og defekte kloaksystemer.
 • Forsikringsskader fra A-Z
 • Rottebekæmpelse
 • Røgtest for rotter
 • No dig/strømpeforing: renovering af kloakken uden opgravning
 • Punktrenovering
 • Døgnvagt ved akutte tilfælde
 • Reetablering med brolægger og gartner
 • Kloakskader fra A-Z, vi gennemgår tegninger, udfører TV-inspektion, strømpeforer eller graver op, lægger rør, bortskaffer evt. overskudsjord, opfylder og reetabler
 • Kloak etablering og renoveringer inde og ude. Køkkener, Badeværelser, Fyrrum etc.
 • Nylægning af kloak
 • Fedt udskillere
 • Olie udskillere
 • Mini rense anlæg
 • Højvandslukkere
 • Pumpebrønde
 • Omfangsdræn
 • Overflade drænning
 • Entreprenørarbejde, opgravning, støbning af grunde, punktfundamenter mm.

Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din private ejendom. Det er dit ansvar at holde kloaksystemet i orden, og det er dit ansvar at få spulet og repareret kloakledningerne, når der opstår fejl. Bemærk, at det ikke er nogen god ide at spule forebyggende, da dette kan skade kloakken.
Det er kommunens opgave at sørge for en effektiv og velfungerende afledning af spildevand fra dit hus.Kommunens ansvar gælder fra Skel Linje.
Det er dit ansvar at sørge for afledning af spildevand fra, stueplan/terræn,og kælder afløb.
Yderligere info kan hentes ved at søge på kloak på, www.tik.teknologisk.dk.

Hos Aut. Kloakmester Frank Pedersen . Kan du altid Ringe eller bruge vores Kontakt formular,
hvis du har et arbejde som du skal have udført

Når der er tale om forsikrings skader, er vi et godt valg, da vi tager hånd om hele entreprisen, så der ikke opstår nogle løse ender i kontakten mellem dem og forsikringsselskabet.

Kloakering i det åbne land

Inden år 2020 skal alle husstande, der ikke er tilkoblet det offentlige kloaksystem, selv sørge for at rense sit spildevand, inden det ledes ud i vandløbet eller siver ned i jorden.
Frank Pedersen kan hjælpe dig, hvad enten du mangler hjælp til at tilslutte husstanden til et eksisterende kloakanlæg, eller etablere et passende rensnings- eller nedsivningsanlæg på grunden.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil have en vurdering af tilstanden af dine kloaker. Fx kan det i mange områder være en god idé at få etableret et højvandslukke på kloakken for at forhindre vand i kælderen.
Kontakt Frank Pedersen for tilbud. Ring i dag på 27633114
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil have en vurdering af tilstanden af dine kloaker. Fx kan det i mange områder være en god idé at få etableret et højvandslukke på kloakken for at forhindre vand i kælderen.

Kontakt Frank Pedersen for tilbud. Ring i dag på 27633114