Håndværker fradragsordningen fortsætter 2013.03.

Arbejder der er omfattet af ordningen:

Kloakarbejde: 

 • Ny anlæg af kloak
 • Reparation af kloak
 • Brønd arbejder
 • Dræn Reparation
 • Ny anlæg af Dræn
 • Regnvands anlæg
 • Faskiner
 • Afvandings render/Aco ell.Lign.

 

Grønt Anlægs arbejde :

 • Græsslånning
 • Hækkeklipning
 • Lugnings arbejder
 • Rydnings arbejder
 • Tagrende rensning
 • Oprydnings arbejder i haven.

 

Alle former for Hegns arbejde :

 • Nyetablering af hegn
 • Reparation af hegn
 • Maling og Oliering af Hegn