HÅNDTERING AF REGNVANDET(LAR).

Lokal Afledning af Regnvandet, skal ske så tæt på kilden som muligt og kaldes i daglig tale for ”LAR” – Lokal Afledning af Regnvand, eller Lokal Anvendelse af Regnvand. Haveejerne skal være med til at stoppe oversvømmelserne ud fra deres muligheder ved Lokal Håndteringen af regnvandet ”LAR”.

Disse muligheder er at få etableret.

  • Regnvandsbede
  • Forsinkelses Bassiner
  • Faskiner Løsninger
  • Vandrender

Og i det hele taget at få vandet til at løbe andre steder hen end direkte ned i kloakken som det stadigvæk sker mange steder, og som man altid har gjort.
Det er nytænkning, at forsinke vandet i at sive ned i kloakkerne, eller jorden, indtil der er mere plads for jordens optagelse af vandmængderne.

Og det er nye løsninger som ovenfor stående der skal til for i fremtiden, med den stadig væk større nedbørs mængde i sigte, at villa ejerne kan ruste sig for at hindre oversvømmelserne i nær området.

Kontakt Frank Pedersen for Løsnings forslag og etablering.