EJENDOMSSERVICE/VICEVÆRT

Ejendomsservice

 • Fejning af belægninger
 • Tømning af skralde spande
 • Tilsyn af Intern og ekstern belysning
 • Håndtering af Vaskeri lokaler og Rengøring
 • Tømning af sandfangs brønde og Rengøring af lyskasser
 • Renhold af tagrender og tagnedløb.
 • Tilsyn og reparationer af kloak ledninger
 • Rottebekæmpelse
 • Spuling af stikledninger og Faldstammer
 • TV – Inspektion af kloak
 • Snerydning og glatføre bekæmpelse

Vedligeholdelse

 • Græsklip
 • Gødskning af græsplæner samt eftersåning
 • Hæk klipning
 • Lugning
 • Ukrudts bekæmpelse
 • Beskæring af træer og Buske
 • Rydnings arbejder
 • sand udskiftning i sandkasser
 • Faldsikrings opfyld på lege arealer
 • Belægnings opretninger
 • Asfalt reparationer
 • Vi kan også rekvirere og være bindeled til : Elektriker – Tømrer – VVS – og murer samt Vindues pudser