recent-feaimg

Ejendomsservice

Ejendomsservice

Rengøring

 • Trappevask
 • Vaskeri service
 • Alt i rengøring
 • Tilsyn af belysning

 

Kontakt os via formularen eller ring, hvis du har et arbejde som du skal have udført.

 

 

Ejendomsservice

 • Fejning af belægninger
 • Tømning af skralde spande
 • Tilsyn af Intern og ekstern belysning
 • Håndtering af Vaskeri lokaler og Rengøring
 • Tømning af sandfangs brønde og Rengøring af lyskasser
 • Renhold af tagrender og tagnedløb.
 • Tilsyn og reparationer af kloak ledninger
 • Rotte bekæmpelse
 • Spuling af stikledninger og Faldstammer
 • TV – Inspektion af kloak
 • Snerydning og glatføre bekæmpelse

 

Vedligeholdelse.

 • Græsklip
 • Gødskning af græsplæner samt eftersåning
 • Hæk klipning
 • Lugning
 • Ukrudts bekæmpelse
 • Beskæring af træer og Buske
 • Rydnings arbejder
 • sand udskiftning i sandkasser
 • Faldsikrings opfyld på lege arealer
 • Belægnings opretninger
 • Asfalt reparationer

Vi kan også rekvirere og være bindeled til : Elektriker – Tømrer – og murer samt Vindues pudser

Categorised in: recent-post